ROZHLEDNA V BŘEZOVÉ NAD SVITAVOU, 2021


Při hledání vhodné ideové koncepce pro obnovy rozhledny v Březové jsme došli k několika tématům, která se nám zdá dobré v rámci návrhu rozvinout.

Samozřejmostí je návrh rozhledny samotné. Konstrukce rozhledny se skládá z hlavního nosného roštu z pozinkovaných ocelových HEB profilů s pravidelným rastrem založeného na železobetonové desce, která je zároveň součástí řešení venkovního mobiliáře. Vodorovné konstrukce v jednotlivých podlažích jsou navrženy z pororoštů z pozinkovaného ocelového plechu. Vestavěné objekty (mobiliář, bouda) jsou z masivního neošetřeného dřeva. Bezpečnostní zábradlí tvoří nerezové sítě. Jednotlivé úrovně jsou propojeny pomocí ocelových točitých schodišť s lakovaným barevným povrchem. V 2.NP je umístěna skluzavka do úrovně přízemí.

Velmi důležitou součástí návrhu je také hledání vhodného programu pro bezprostřední okolí rozhledny, hledání jakési “náplně” místa.

V tomto se nám jeví jako vhodné pracovat spíše minimalisticky, používat krajinotvorné (mýtotvorné) motivy - stromy, malé prvky místních biotopů, drobné prvky mobiliáře - ohniště, griloviště, lavičky… Celkově bychom byli rádi kdyby místo mělo potenciál se rozvíjet a umožňovalo případně také dílčí úpravy - například prořezávání březového háje a doplňování mobiliáře.

 

Spolupráce: Tomáš Madro


© Atelier HRA. All rights reserved.